Consilier dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală și profesională, valorificând și dezvoltând resursele și potențialul propriu. Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparțială, care îi susține pe clienți în investigarea situațiilor problemă și facilitează explorarea soluțiilor potențiale pentru reglarea eventualelor disfuncționalități induse în plan personal și în relațiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variați printre care se înscriu: volumul și complexitatea activităților desfășurate în mod curent, multiplele responsabilități asumate în familie și societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor și nevoia continuă de adaptare în situații noi, presiunea informațională etc.

Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea și alegerea soluției optime de către fiecare client pentru sine însuși, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate și a blocajelor temporare induse în evoluția personală pe unul sau mai multe planuri.

Investigarea situațiilor problemă se realizează împreună cu persoanele afectate, pe baza acordului lor liber exprimat, pe parcursul unui proces în care sunt analizate și clarificate cauzele care generează perturbații și sunt identificate diverse alternative posibile de îndepărtare a blocajelor resimțite.

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în însoțirea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse și a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată și non-directivă.

De asemenea, consilierul acordă sprijin clienților atât pentru explorarea alternativelor de evoluție în viitor pornind de la potențialul propriu, caracteristicile individuale ale acestora, nevoile și aspirațiile exprimate, cât și pentru corectarea deficiențelor identificate și abordarea constructivă a modalităților de implicare, relaționare și acțiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri care urmează să funcționeze unitar și armonios.

În acest scop, consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele și potențialul uman, îmbunătățește calitatea vieții personale și profesionale a celor interesați să progreseze în plan individual sau colectiv și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestora.

Consilierul pentru dezvoltare personală nu își etichetează clienții, nu face judecăți de valoare, nu le oferă sfaturi, opțiuni sau soluții, ci își susține clienții, cu ajutorul instrumentelor și tehnicilor specifice, astfel încât clienții descoperă ce anume se întâmplă și cum anume pot să schimbe situația.

Consilierul pentru dezvoltare personală lucrează cu clienți ale căror situații problematice au o intensitate mică spre medie (situațiile problematice cu intensitate mare sunt de competența psihiatrilor sau a psihoterapeuților clinicieni specializați în trauma respectivă) și cu clienți care își doresc performanța (activitatea de coaching).

Dezvoltarea personală reprezintă cumulul activităților care îmbunătățesc conștientizarea și identitatea, dezvoltă talentele și potențialul uman, îmbunătățesc calitatea vieții personale și profesionale și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor proprii.

Una dintre aceste activități este și participarea la sesiunile de consiliere pentru dezvoltare personală în cadrul cărora descoperim cine suntem cu adevărat, intrăm în contact cu propriile noastre resurse și ajungem exact acolo unde ne dorim și putem ajunge.

Misiunea consilierului pentru dezvoltare personală este aceia de a-i îndruma pe ceilalți să devină independenți, să conștientizeze că se pot ajuta singuri și că îi pot impulsiona inclusiv pe cei din jurul lor.

În cadrul consilierii, oamenii descoperă resursele interioare nelimitate pe care le au, calitățile, credințele, valorile și visele pe care le pot transforma în realitate.

Consilierul acordă respect și încredere capacității celor care i se adresează, în vederea identificării de către aceștia a soluțiilor constructive pe care le au la dispoziție și despre care trebuie să devină conștienți.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparțială iar  intervenția specializată a acestuia constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea identificării propriilor capacități și a atingerii rezultatelor dorite în mod optim.

Sesiunile de consiliere pentru dezvoltare personală sunt eficiente:

– în plan personal:
Te afli la o răscruce în viața privată?
Îți dorești să te cunoști mai bine ca să devii cel/cea care ți-ai dorit dintotdeauna să fii?
Vrei să îți îmbunătățești, să îți dezvolți sau sț îți optimizezi relația cu tine și/sau ceilalți?
Ai o problemă și nu știi ce să faci cu ea?
Îți cauți direcția în viață?

– în plan profesional:
Îți cauți direcția în viața profesională sau vrei să îți optimizezi cariera?
Ai de făcut alegeri sau de luat decizii și vrei să știi care sunt cele mai bune?
Vrei să îți îmbunătățești sau să îți dezvolți relația cu colegii?
Ai nevoie de claritate, performanță și optimizare pentru unele aspecte profesionale?

– în business:
Ești antreprenor și vrei să rezolvi anumite probleme, conflicte sau aspecte disfuncționale sau vrei să îți dezvolți afacerea?
Ai putere de decizie în business și ai nevoie de soluții pentru conflictele dintre departamente, pentru optimizarea proceselor sau pentru performanța în business?

TIPURI DE CONSILIERE

  • Consilierea educațională - furnizarea de repere psihoeducaționale pentru sănătatea mentală, emoțională, fizică, socială și spirituală a copiilor;
  • Consilierea informațională - oferirea de informații pe domenii, teme specifice;
  • Consilierea de dezvoltare personală - formarea de abilități și atitudini care permit o funcționare personală și socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine;
  • Consilierea suportivă - oferirea de suport emoțional, apreciativ, material;
  • Consilierea vocațională - dezvoltarea capacității de planificare a carierei;
  • Consilierea de criză - asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate; consilierea pastorală - realizată din perspectivă religioasă.

Note importante:

1) Terapia Reiki este recunoscută în România ca practică de medicină complementară prin Legea nr. 118/2007. Reiki lucrează complementar cu alte forme de tratament medical sau psihologic.

2) Metoda este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și este utilizată în multe spitale din America. În Statele Unite ale Americii, terapia Reiki a fost adoptată de un număr tot mai mare de instituții de îngrijire medicală. Centrul de Cercetare Reiki din Statele Unite ale Americii (The Center for Reiki Research Including Reiki in Hospitals) organizează studii științifice cu privire la eficiența terapiei Reiki pentru diverse afecțiuni, cu rezultate pozitive dovedite.

3) Reiki nu înlocuiește consultul medical de specialitate și tratamentul medical alopat.

Realizare site web: HASS Web Design